×
teisinė informacija

Kai lankotės bet kuriai svetainei, ji gali laikyti arba ieškoti informacijos savo naršyklėje, daugiausia "slapukus". Ši informacija, kuri gali būti apie jus, jūsų nuostatas ar jūsų interneto įrenginį (kompiuterį, planšetinį arba mobilųjį telefoną), dažniausiai naudojamas tam, kad svetainė veiktų, kaip tikitės. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus šioje svetainėje, ir užkirsti kelią nepakankamų slapukų nustatymui, galite spustelėti žemiau esančias skirtingas kategorijos antraštes. Tačiau jei tai padarysite, tai gali turėti įtakos jūsų patirčiai svetainėje ir paslaugoms, kurias mes galime pasiūlyti.

DUOMENŲ APSAUGA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Šios duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi Ovidijaus Ramanausko ind, veikla, įmonės veiklos paž.nr. 647665, adresas Gėluvosg. 3, Kaunas (toliau - „Pardavėjas"), tvarko interneto parduotuvėje (toliau - „e-parduotuvė") Pirkėjų asmens duomenis.

I.2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

I.3. Pirkėjas prisiregistruodamas prie e-parduotuvės sistemos patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

II. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

II.1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-parduotuve.

II.2. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

II.3. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją.

II.4. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

II.5. Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

II.6. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdoroti Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;
  • išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdyti kitus pirkimo-pardavimo sutartyje numatytus įsipareigojimus.
     

II.7. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

II.8. Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

III.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik II.6. punkto tikslams pasiekti.

III.2. Pardavėjas neperduoda Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

IV. TAISYKLIŲ KEITIMAS

IV.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles apie tai pranešdami e-parduotuvėje.

IV.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

V.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

V.2. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.